ArboVitale heet Zorg van de Zaak

ArboVitale heet Zorg van de Zaak

Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij. Met dat gedachtegoed streven we ernaar mensen gezond en inzetbaar te houden en mensen zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Zorg van de Zaak.nl

Verzuimabonnement Zorg van de Zaak,
speciaal voor het MKB

MKB Proactief

Complete dekking

Wilt u een complete begeleiding voor uw werknemers en niet voor onverwachte kosten komen te staan? Dan is het MKB Proactief | complete dekking abonnement dé oplossing voor uw bedrijf. Met MKB Proactief | complete dekking abonnement is de ondersteuning door uw inzetbaarheidscoach en bedrijfsarts volledig gedekt.

MKB Proactief

Basis dekking

Wilt u een basis dekking voor de begeleiding voor uw werknemers? Dan is het MKB Proactief | basis dekking abonnement dé oplossing voor uw bedrijf. Met MKB Proactief | basis dekking abonnement is de ondersteuning door uw inzetbaarheidscoach volledig gedekt. De inzet van de bedrijfsarts betaalt u op nacalculatie basis.

MKB Proactief

Beperkte dekking

Kent uw bedrijf nu een laag ziekteverzuim? Dan kunt u kiezen voor het MKB Proactief | beperkte dekking abonnement. Wanneer u toch geconfronteerd wordt met een langdurig verzuimgeval, dekt dit abonnement niet alle kosten en lopen de kosten al snel op tot 2.000 tot 3.000 euro per verzuimgeval.

Al onze contracten voldoen aan de vernieuwe arbowetgeving

Belangrijkste wijzigingen

Per 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet in werking getreden. Als werkgever heeft u de taak het preventiebeleid binnen uw organisatie te voeren. Wat betekenen deze wetswijzigingen voor uw organisatie en uw contract?

Uw contract

Zorg van de Zaak heeft alle bestaande klantcontracten geïnventariseerd. Op veel punten blijken deze aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Mocht het in uw geval nog niet zo zijn, dan levert Zorg van de Zaak een addendum, een toevoeging op uw bestaande contract, waarin de wijzigingen staan aangegeven.